Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản như sau:

  • Vietcombank, chi nhánh Hà Nội
  • STK: 0931004177170
  • Chủ tài khoản: Chu Thị Lan Anh
  • BIDV chi nhánh Hà Nội
  • STK: 12110000308398
  • Chủ tài khoản: Chu Thị Lan Anh